jueves, 12 de agosto de 2010

Crashdïet, The buried song, fragmento

I got my ass in trouble again
Same old ball, same old chain.

No hay comentarios:

Publicar un comentario